.: زندگی زیر یه سقف من و همه امیدم... تا این لحظه ، 6 سال و 28 روز سن دارد :.
.: تمشک مامان تا این لحظه ، 3 سال و 7 ماه و 6 روز تو دل مامانشه :.